PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

KAMPUS

 Kampus Wielicki jest jednym z najnowocześniejszych obiektów edukacyjnych w Małopolsce. Ma w nim siedzibę

Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, który jest jedyną w powiecie wielickim placówką dla dzieci z niepełnosprawnością

intelektualną oraz autyzmem, a także Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego i Ustawicznego przygotowujące

młodzież do podjęcia pracy w kilkunastu zawodach.

Pełni również funkcję centrum konferencyjnego, kulturalnego i sportowego. Organizowane są w nim spotkania,

prezentacje artystyczne i widowiska sportowe, wykraczające poza typowo edukacyjny charakter obiektu.

Regulamin obiektu


OFERTA

Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka