PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Zawiadomienie o wycieku danych osobowych
16/05/2022Szanowni Państwo,
W Powiatowym Parku Rozwoju sp. z o.o., z siedzibą: ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka doszło do naruszenia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.


OPIS NARUSZENIA

Naruszenie polegało na wykryciu dnia 13.05.2022 r. niedostatecznych zabezpieczeń plików w wersji elektronicznej, w postaci zgłoszeń na półkolonie, które zawierały: imiona i nazwiska dzieci oraz rodziców, daty urodzenia dzieci, adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów, PESEL, informacje o alergiach, uczulenia, przyjmowanych lekach i szczepieniach dzieci.
Dokumenty te były dostępne na serwerze naszej strony internetowej, jednak dostęp do nich był możliwy wyłącznie po wpisaniu konkretnej frazy w adresie strony www. Wobec tego pragniemy podkreślić, iż Państwa dane osobowe nie były dostępne dla każdego użytkownika strony, a jedynie istniało zagrożenie iż dostęp do nich uzyska osoba nieuprawiona.


PODJĘTE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Niezwłocznie po wykryciu tego incydentu podjęliśmy działania, zgodne z obowiązującą w Powiatowym Parku Rozwoju sp. z o.o. Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych, mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci. Tego samego dnia, w którym wykryliśmy incydent, usunęliśmy pliki z Państwa danymi z naszej strony internetowej. Strona została także czasowo zablokowana w celu dokonania sprawdzenia wdrożonych środków bezpieczeństwa.

ZAGROŻENIA DLA KLIENTÓW

Wyrażamy ubolewanie nad zaistniałą sytuacją. Jest nam niezmiernie przykro, iż pomimo naszych starań i wdrożonych środków bezpieczeństwa doszło do incydentu. O zaistniałym incydencie zostanie także poinformowany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mamy nadzieję, iż żadna osoba postronna nie miała dostępu do Państwa danych osobowych, jednakże z racji na zaistniałe ryzyko naruszenia Państwa praw oraz wolności informujemy, że mogą Państwa spotkać niedogodności takie jak:
• podszywanie się pod Państwa tożsamość, w celu bezprawnego korzystania z praw obywatelskich, z wykorzystaniem numeru PESEL,
• próby wyłudzenia dodatkowych danych osobowych (np. w celu uzyskania dostępu do konta bankowego) lub szczegółów kart kredytowych za pośrednictwem fałszywych wiadomości lub telefonów,
• otrzymywanie niepożądanych wiadomości handlowych lub marketingowych na adres e-mail,
• założenie na Państwa dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych),
• otrzymywanie niepożądanych telefonów od nieznanych osób.
• Powyższe może także dotyczyć małoletnich.

ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby zminimalizować ewentualne, negatywne skutki zaistniałego naruszenia, zalecamy:
• zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,
• zachowanie szczególnej ostrożności podczas odbierania telefonów od zastrzeżonych lub nieznajomych numerów, szczególnie przez Państwa dzieci,
• nieodpowiadanie na wiadomości e-mail oraz smsy wysłane z niepożądanych, nieznanych adresów oraz numerów,
• nieotwieranie niezweryfikowanych linków do płatności internetowych.

Mamy głęboką nadzieję, iż zaistniały incydent nie przyniesie Państwu negatywnych konsekwencji. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, a w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panią Aleksandrą Słowik-Mastalską pod adresem e-mail: iod@iods.pl.


powrót

OFERTA

Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Wielickie Centrum Kultury