PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

O RELACJACH W RODZINIE

KINO SZKOŁA -  INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ I SPOŁECZNEJ –
VIII EDYCJA - ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOLA PODSTAWOWA KLASY IV-VI
CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY FILMOWE DROGOWSKAZY

Temat zajęć:
LEPSZY TAKI BRAT, NIŻ ŻADEN. O RELACJACH W RODZINIE
Superbrat, reż. Birger Larsen, Dania 2009, 89min.

Program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, mający na celu wzrost świadomości wśród przedszkolaków, uczniów oraz kompetencji medialnych i społecznych, nauczycieli, rodziców i seniorów.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy i filmoznawcy.

Data: 23.05.2019
Godzina: 10.30
Miejsce: Kampus Wielicki - sala audytoryjna
Cena: 10.00 zł

OFERTA

Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka